top of page

Jul 5th - Flood Season & Garden of Eden

ฤดูน้ำท่วมกลับมาแล้วในนรก พร้อมกับบอสแคมเปญใหม่ มนุษย์คู่แรก อาดัมและเอวา!พร้อมเปียกและเท้าเปื่อยกันรึยัง? แพชท์ฤดูน้ำท่วมกลับมาแล้วจ้า พร้อมเหรดบอส อควอมอร์ฟ (Aquamorph) และไอเท็มฤดูฝนอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีแคมเปญบอสใหม่ สวนแห่งอีเดน ไปพบกับ มนุษย์สองคนแรก อดัมและอีฟ ที่ต้องการจะปลดปล่อยมนุษยชาติจากทั้งนรกและสวรรค์ แต่แน่นอนว่าเหล่าดีม่อนจะยอมได้หรือ ไม่งั้นจะไปหาโซลวิญญาณอร่อยๆ ได้จากที่ไหนล่ะ?


แพชท์นี้ยังได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบป้องกันด้วยสูตรใหม่ เพื่อให้ไม่สามารถเบิร์สบอสระดับสูงจบในสกิลเดียว แต่ยังคงรักษาเกม PvP ช่วงแรกไว้ ไม่เปลี่ยนแปลง พร้อมอัปเดตสูตรบาลานซ์สกิลใหม่ โดยพิจารณาถึงความเสียหายต่อเนื่อง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ต้นทุนที่แม่นยำมากขึ้น โดยดีม่อนทั้งหมดจะค่อยๆ ได้รับการปรับสมดุลตามสูตรนี้ในสัปดาห์ต่อๆ ไป


Patch Note v8.47


 • เปลี่ยนกิจกรรม OPW เป็นฤดูน้ำท่วม (ภาพจากมือถือ) • อัปเดตร้านค้ากิจกรรมพร้อมรายการไอเทมและไอเทมกิจกรรมใหม่:


 • เปลี่ยนเหรดบอสเป็น Aquamorph (มีโอกาส 40% ที่จะแทนที่บอสตัวอื่น)

 • เพิ่มเควสงานในเมืองใหม่: Rain Hunt, Flood Hunt I-II, Raid in the Rain • เพิ่มแคมเปญบอสใหม่: สวนแห่งอีเดน


 • เพิ่มวัสดุแคมเปญใหม่: ผลไม้ต้องห้าม


 • เพิ่มอนิม่าของแคมเปญ I-IV: เอเดน: (เพิ่ม VIT 5-20 และเพิ่มการฟื้นฟู HP ที่ได้รับขึ้น 10-40%)


 • เพิ่มภาพยนตร์แนะนำและเรื่องราวการสอนใหม่ในเวอร์ชันมือถือ • นำฟังก์ชันการปัดออกจากอินเทอร์เฟซล็อบบี้


 • อัปเดตระบบแสดงความเสียหายใหม่


 • เปลี่ยนคำว่า Field Damage เป็น  True Damage แทน (ความเสียหายคงที่โดยไม่มีการคำนวณการป้องกันหรืออื่น ๆ)


 • อัปเดตสูตรการป้องกันเป็นดังนี้:


สิ่งนี้จะส่งผลให้ตารางการลดความเสียหายเป็นดังนี้: • อัปเดตสูตรทักษะความสมดุลและปรับสมดุลปีศาจดังนี้:Wiktor Skill Balance:


- Blood Carnivore : Deal STR(0.75f~0.75f) dmg with normal attack with 13% HP return.


- Blood Furry : Deal 3x STR(1.f~1.5f) + TAL(30~45) dmg and convert 23% back to HP.


- Impale : Quickly lunge in front, dealing 3x TAL(50~75) [dark] eff.dmg.


- Ripping Claw : Deal 2xSTR(0.66f~1.f) + TAL(66~100) [dark] dmg and reduce STR and DEX by TAL(20~30) for 13s.


- Exhume : Deal and drain TAL(30~45) MP from target as [dark] eff.dmg, also reduce LVL(23~33)% MAG for 23s.


- BloodRage : Change charge attack to a quick charge with extended range and STR(2.f~3.f) [dark] eff.dmg. (5 SP)


- RightChaos : Deal STR(5.f~7.5f) [thunder][dark] dmg + LVL(50~100)% of the total dmg received (reset after used.)


- EndlessDestruction : Prevent all damages and continuously deal 5xSTR(2.f~4.f) dmg/s for 13% MHP to a wide frontal area.XunWu Skill Balance:


- Fireball : Shoot a fireball, dealing TAL(130~200) [fire] mag.dmg and inflict TAL(24~36) burns for 3s.


- Flame Smite : Evade all dmg and deal 2x STR(1.5f~2.3f) + TAL(66~100) [fire] dmg.


- Flash Fire : Draw a ring of fire, dealing 10xTAL(120~180) [fire]/[wind] mag.dmg to surrounding enemies.


- Incinerate : Deals 3x TAL(100~150) [fire] mag.dmg and inflict TAL(23~33) burns for 6s.


- SunBurst : Gives target -100% fire resist and deal TAL(360~480) [fire] area mag.dmg after 8s.


- FireEmber : Change n.attack to 4x triple fireballs, dealing TAL(75~113) [fire]/[wind] mag.dmg with HLG(50~75) hp heal.


- DancingFlame : Burn surrounding enemies with 5x STR(1.f~1.5f) + TAL(75~113) [fire]/[wind] dmg.


- FlameArmor : Give target LVL(33~50)% DEF and [fire] def for 30s and 50% to deals TAL(33~50) [fire] eff.dmg to attacker.


- BurningWrath : Leap into the air and strike down, dealing 6xTAL(180~270) [fire]/[wind] mag.dmg.


- FireCinder : Change c.attack to quintuple fireballs, dealing 5xTAL(90~135) [fire]/[earth] phy.dmg. (25 MP)


- RuyiRodSmite : Return monkey king's rod to its original form, dealing STR(3.3f~5.f) [fire]/[earth] dmg.


- FireArmy : Return HLG(200~300) HP and add +(23~33)% [fire] to demon allies for 13s.


- SunFire : Deal 8xTAL(130~200) [fire] mag.dmg to target area.


- SunSweep : Deal 5x STR(2.5f~5.f) + TAL(100~200) [fire] dmg (x2 to Plants).


- BlazingPhoenix : Deals 10xTAL(120~240) [fire]/[wind] mag.dmg and return HLG(100~200) HP to allies.


- SunDance : Evades all phy.dmg and deals 24x STR(2.5f~5.f) dmg with n.Attack element.


- Scorching Sun : Continuously burn enemies in 40m with TAL(100~200) [fire] eff.dmg and reduce def by LVL(40~80)%.Menalisa Skill Balance:


- Dark Curse : Deal STR(0.6f~0.6f) with n.attack and inflict 13% phyDown for 6 sec.


- NetherBane : Curse target enemy, dealing TAL(23~30) [dark] eff.dmg every 1.5s over 13s.


- LifeDrain : Cast a curse that slowly drains target's HP as 6x TAL(23~33) [dark] eff.dmg in 13s.


- ShadowGaze : Instantly deal TAL(130~200) [dark] mag.dmg to a single target enemy.


- MedusaKiss : Unleash kisses that deal 3xTAL(100~150) [light] mag.dmg dmg with 33% chance to charm.


- LoveDrain : Change c.attack to HP/MP drain with STR(1.f~1.5f) [light] mag.dmg every second.


- HeartSickle : Steals surrounding enemies' hp as TAL(200~300) [light] mag.dmg (max 3 targets + mass curse lv.)


- BlackCurse : Passively deal TAL(23~33) [dark] eff.dmg to nearby enemies for 30 MP/s.


- Blight : Reduce target's LVL(45~90)% MAG and [shadow] def by LVL(66~130) for 13s.


- LoversLament : Deal [light]/[shadow] eff.dmg equal to LVL(66~130)% of the differences in HP (max TAL(1300.f~2300.f).)


- BlackWedding : Permanently convert all dmg on target and menalisa as LVL(50.f~100.f)% heal for one anothers.Fay Skill Balance:

- Mana Arc : Unleash a magical wave dealing TAL(130~200) [light]/[wind] mag.dmg to enemies around Fay.


- Meteor Rain : Summon comets from the sky, dealing 20x TAL(100~150) mag.dmg to an area.


- Singular Rift : Cast a giant magical rift that deal TAL(400~600) [light] mag.dmg in target area.


- Magic Missiles : Fire magical missiles that home toward target dealing 5x TAL(90~135) light mag.dmg.


- Overflow : Gives target ally a HLG(130~200) barrier, HLG(33~50) MP and LVL(33~50)% [water] def for 13s.


- Gravity Shift : Deals 13xLVL(10~15)% HP [dark] mag.dmg (Max TAL(200~300)) in wide area and halve speed.


- Shared Intellect : Add LVL(33~50)% of Fay's TAL to allies and give Fay a HLG(300~450) barrier for 13s.


- Water Vortex : Cast a pulling whirl pool, dealing [water] 5xTAL(80~120) mag.dmg and reduce 10% water def (stack).


- Galactic Storm : Channel 23m meteor shower around Fay, dealing 2xTAL(100~150) [light][water] mag.dmg/s.


- Arcane Burst : Temporary remove nAttack's delay and use 5xLVL(10~20)% of current MP as its mag.dmg for 30s.


- Astral Spears : Fire 10x magical missiles that deal TAL(200~400) [light]/[water] mag.dmg.


Killjoy Skill Balance:

- FoolSeeker : Throw 5 homing knives at target, dealing STR(0.5f~0.75f) + TAL(50~75) [dark] dmg.


- KnifeJuggle : Create a trap that deals TAL(66~100) [wind] dmg with 50% chance to disarm for 3s.


- LaughingComedia : Deal 3x STR(1.3f~2.f) [wind]/[dark] crit dmg to a wide frontal area.


- CheatFate : Temporary give Killjoy LVL(33~50)% speed boost and LVL(66~100)% all evasion for 3s.


- SwitchCrown : Swap Killjoy and target's location and deal TAL(50~75) [dark] eff.dmg to enemy target.


- AllOutBurst : Deal 8x TAL(55~83) mag.dmg with random rainbow element and reduce its ele.def by LVL(10~15)% (stack).


- DealersLuck : Passively heal random hlg(66~100) - hlg(130~200) hp to self every time a skill is used.


- Misfortune : Deal TAL(250~500) mag.dmg and stun target for Random 1-LVL(1~6)s.


- Riddler'sTrick : Deal TAL(777~1500) [rainbow] mag.dmg and inflict random ailments on all enemy in the 30m area for 30s.


- KillerStrings : Deal 69x STR(0.5f~1.f) [wind]/[dark] dmg and reduce 6% [wind]/[dark] for 23s. (stack to 66%).


- PsychoClownParty : Transform nearby demon allies into Killjoy for 130s with LVL(100~200)% stats. (Revert when a skill is used.)Matti Skill Balance:


- Hidden Blade : Deal STR(0.8f~0.8f) with n.attack and additional 50% when hit from behind.


- RollStrike : Evading phy.dmg, deal STR(1.f~1.5) + TAL(66~100) [dark] dmg and inflicts cripple for 6s.


- Multi Stab : Deal 13x STR(0.5~0.75) + TAL(23~33)dmg.


- Murder : Deal LVL(40~60)% of target's HP as [dark] eff.dmg (max TAL(666~999).)


- JumpScare : Instantly warp behind target and deal TAL(66~100) [dark]eff.dmg and inflict petrify for 2s.


- HallowLamp : Create a lamp that heals Matti HLG(130~200) per sec over 13s.


- FromTheShadow : Give Matti invisible status for LVL(6~13)s and warp to the closest demon enemy.


- GutNGore : Temporary add (33~50)% vampire status to n.attack for 13s.


- ThroatSlitter : Evade all phy.dmg and deal STR(1.3f~2.f) + TAL(130~200) dmg and inflicts silent for 3s.


- MidnightMurder : Tag and warp both target enemy and Matti to a special dark dimension for LVL(13~23)s.


- SoulRipper : Deal 2xSTR(4~8) [dark] dmg and add additional 6 souls if it kills the target.


- ManicMenace : Deal 6x STR(2.f~4.f) + TAL(130~260) crit dmg to random targets in 23m around last target.


Mhoau Skill Balance:


- FireWhip : Deal STR(1.f~1.f) with normal attack, 23% chance to inflict TAL(13~13)% burn for 6s.


- WakeOfFlame : Release a distant quake with charge attack, dealing STR(2.5f~2.5f) dmg.


- GroundStomp : Deals STR(1.3f~2.f) + TAL(50~75) [earth] dmg and cripple enemies for 6s.


- LashOfTyrant : Lash target in place for 6s while dealing 5xTAL(66~100) [fire] eff.dmg.


- Inferno : Deals 30xTAL(10~15) [fire] eff.dmg around Mhaou over 10s.


- HellsEnd : Randomly deal 13xTAL(333~500) [fire]/[earth] mag.dmg to all in an area.


- FireBreath : Tuant enemies for TAL(333~500) hate and reduce ATK and SPD by LVL(20~30)% for 13s.


- DominionMarch : Increase sprint speed by LVL(40~60)% with crippling STR(0.6f~1.f) [earth] dmg.


- DrunkenFeast : Heal HLG(66~100) HP every 3s to self and 50% to surrounding allies for 23s.


- HellFire : Deal TAL(200~300) [fire] mag.dmg to target area and reduce 40% [fire] def for 23s.


- FlameWhip : Deal 8x STR(0.6f~0.9f) + TAL(100~200) [fire] mag.dmg to front targets.


- InfernalSiege : Attack an area with catapults, dealing 13xSTR(2.f~3.f) + TAL(200~300) [fire][earth] dmg.


- LavaQuake : Deals 3xSTR(3.f~6.f) [fire]/[earth] dmg with cripple and TAL(33~66) burn enemies for 6s


- CalamityRay : Deal STR(4.f~8.f) + TAL(400~800) [fire]/[earth] mag.dmg in a long line.


- HundredYearsJunta : Create 9999 Hate and temporary block all incoming LVL(500~1000) dmg for 23s.


- Upheaval : Deal STR(2.0~4.0) + TAL(100~200) [fire]/[earth] true dmg to allies and enemies over 5s.Verin Skill Balance:


- IceDemon : Add 25% [ice] protection and immunity to frost and ice status.


- IceGuard : Give Verin or target ally an ice shield that absorb HLG(200~300) dmg for 30s.


- HailsFury : Perform a quick set of pummel punches, dealing 9xSTR(0.66f~1.f) +TAL(33~50) [wind]/[ice] dmg.


- AbsoluteZero : Cast a freezing spell that deals TAL(333~500) [ice] dmg and inflicts 6s ice.


- FrostArmor : Give target LVL(33~50)% DEF and ice def for 30s and 23% chance to freeze attacker.


- CrossCounter : Evade and deal STR(2.f~3.f) dmg and 10 ko, reduce LVL(20~30)% DEF for 13s.


- FrostNova : Deals TAL(100~150) [ice] dmg and freeze all nearby targets for 4.f s.


- FrozenCatastrophe : Channel and deal up to 100-400% TAL(230~350) [ice] dmg in wide the area.


- FrostJavelin : Throw a javelin that deals STR(1.3f~2.f) +TAL(130~200) [ice] mag.dmg and freeze enemy in place.


- Ice Rain : Channel ice rain toward one enemy, dealing 30xTAL(125~250) ice mag.dmg.


- DoupleGanger : If hit, inflicts ice and deals 21x STR(1.f~2.f) phy and 1x TAL(1200~2400) [ice] mag.dmg.


// -------------------------------------------


อย่าลืมเข้าดิสคอร์ดมาคุยกันได้จ้าแล้วอย่าลืมกดกระดิ่ง Facebook Page จะได้รับข่าวก่อนเพื่อนด้วย!

Comments


bottom of page